فرم درخواست همکاری


شرایط و قوانین سایت را می پذیرم *
نحوه ثبت درخواست استخدام:

لطفا فرم را کامل تکمیل نمایید . تکمیل صحیح و کامل فرم باعث میشود کارفرما شناخت دقیقتری از شما داشته باشد واین موضوع کمک میکند شما سریعتر به شغل مورد نظرتان دست یابید .شرایط :

  1. اطلاعات باید مربوط به خودتان باشد و مسئولیت صحت اطلاعات وارده بعهده شما است.
  2. هنگام ثبت نام با یک نشانی پست الکترونیکی صحیح ثبت نام نمایید تا در صورت فراموش کردن رمز ورود سیستم بتواند رمز قدیمی را برای شما ارسال کند در غیر اینصورت ما به هیچ عنوان رمز را بصورت مستقیم در اختیار اشخاص قرار نخواهیم داد.
  3. هرگونه سوء استفاده از خدمات ارائه شده باعث حذف اطلاعات شما خواهد شد.